top of page

Ljubav je kad...


Kada nešto tako intimno kao što je molitva poklanjaš drugoj osobi istinski je znak prave ljubavi. To nije poklon koji traži da se uzvrati ...kao što je sa većinom drugih poklona slučaj. Ima li išta lipše i iskrenije od toga?

bottom of page