Dimilo se, dimilo...


A di ima dima, ima i dobrih fotografija. :)

Poslije ovog vjenčanja vulkanizeri su radili u tri smjene.